Evropa 2020 - Víte, co to je?

8. října 2011 v 11:07 | JS |  Politika & EU
Asi každý člověk si občas položí otázku, kam to všechno spěje? Zda existuje nějaká střednědobá vize (doufejme) rozvoje společnosti v rámci naší republiky a v širším kontextu v rámci Evropské unie. Zda jsou nějaké cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Jestliže existují, které to jsou. Z většiny masových médií máme s trochou nadsázky detailní přehled o tom, kde kdo odložil pejska, kde hořelo, že překvapivě a bohužel jako každý rok v říjnu skončilo babí léto, s kým se rozešel Paroubek, koho zase urazil nebo zbil Kalousek či jak je to s regulací hazardu ...

Ale dostávají se k nám nějakou větší měrou informace o tom, co se děje v Bruselu? Víme, co se tam děje a jak nás ovlivňuje a bude ovlivňovat? A zajímá nás to vůbec? Asi nejlepší odpověď nám dá náš eurokomisař Štefan Füle, pokud by jste to nevěděli, je zodpovědný za politiku rozšíření a evropskou politiku sousedství, který se ani neobtěžuje přeložit českou mutaci své prezentace na oficiálních stránkách Evropské komise z větší části do češtiny ... viz http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/fule/index_cs.htm
Snad správně tuší, že jeho práce doma nikoho nezajímá a pokud někoho zajímá, určitě bude umět anglicky. Na tož, aby se svou práci českým občanům, kteří ho do Bruselu vyslali, nějak výrazně snažil v ČR prezentovat.

Co však nějak zaniklo a nebylo v médiích dostatečně prezentováno, je, že taková střednědobá koncepce rozvoje, minimálně hospodářského rozvoje, existuje. Jmenuje se Evropa 2020. V té si komise EU vytyčila hlavní cíle, kterých chce do roku 2020 dosáhnout. Jednotlivé členské státy potom rozvíjejí tyto cíle dát s ohledem na jejich dosažení v rámci svých území.

Cíle koncepce Evropa 2020:

1. Zaměstnanost
Zaměstnat 75 % osob ve věkové kategorii od 20 do 64 let
2. Výzkum, vývoj a inovace
Investovat 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) do výzkumu, vývoje a inovací
3. Změna klimatu a energetika
Snížit emise skleníkových plynů o 20 % (nebo dokonce o 30 %, pokud k tomu budou vytvořeny podmínky) ve srovnání se stavem v roce 1990
Zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů na 20 %
Zvýšit energetickou účinnost o 20 %
4. Vzdělávání
Snížit míru nedokončení studia pod 10 %
Dosáhnout ve věkové kategorii od 30 do 34 let alespoň 40% podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
5. Chudoba a sociální vyloučení
Snížit alespoň o 20 milionů počet lidí, kteří žijí v chudobě a sociálním vyloučení nebo jsou na pokraji chudoby a hrozí jim sociální vyloučení
( Zdroj: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_cs.htm )

ČR po té přijala následují implementaci pro své území:
Pro jistotu bez nějaké větší otevřené celospolečenské diskuze ( nebo lépe řečeno bez široce mediálně prezentované koncepce Evropa 2020 a jejího dopadu / přínosu pro ČR )

I. Zaměstnanost
Vláda ČR předloží EK národní cíl celkové míry zaměstnanosti ve výši 75%.
Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti žen: 65 %.
Národní dílčí cíl míry zaměstnanosti starších pracovníků: 55 %.
Národní dílčí cíl "snížení míry nezaměstnanosti mladých osob" (15-24 let): snížení o třetinu oproti roku 2010.
Národní dílčí cíl "snížení míry nezaměstnanosti osob s nízkou kvalifikací": snížení o čtvrtinu ve srovnání s rokem 2010.
Národní dílčí cíl snížení administrativní zátěže podnikatelů oproti r. 2005: 30 %.
Národní dílčí cíl zvýšení produktivity práce oproti r. 2010: 20 %.

II. Investice do výzkumu a vývoje
Vláda ČR předloží EK národní cíl investic do výzkumu a vývoje ve výši 2,7 % HDP.

II. Zvyšování energetické účinnosti
Vláda ČR prozatím nepředloží EK národní cíl úspory spotřeby primárních energetických zdrojů.
IV. Vzdělání
Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru vysokoškolsky vzdělaných lidí ve věku 30-34 let ve výši 32 %.
Vláda ČR předloží EK národní cíl poměru žáků předčasně opouštějících vzdělávací zařízení ve výši 5,5 %.

V. Sociální začleňování s snižování chudoby
Vláda ČR předloží EK cíl udržet hranici počtu osob ohrožených chudobou materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby do roku 2020 oproti roku 2008. ČR však současně vyvine úsilí vedoucí ke snížení počtu osob ohrožených chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby o 30000 osob. Tato hodnota odpovídá snížení počtu těchto lidí na úroveň pod 15 procent oproti současnému stavu (15,3 %).

( Zdroj: http://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/cr/eu-2020-a-cr-78696/ )

Mimo jiné se dozvíte zajímavou věc, kterou zřejmě vláda nerada prezentuje a není o ní širší povědomí, v ČR je 15,3% obyvatel, kteří jsou ohroženi ohroženi chudobou, materiální deprivací nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané osoby. Pokud bychom vzali, že ČR má přibližně 10.000.000 obyvatel, dostaneme se k číslu 1.530.000 lidí. Stránky vlády ČR neuvádí z čeho jsou % počítána, pokud z opravdu z celkového počtu obyvatel, tak je to trochu děsivé ... A moc nechápu, jak s dosažením cíle V. souvisí zvednutí DPH na potraviny a léky ...

Pokud by vás zajímalo, co pro nás EU a vláda ČR plánuje, využijte prosím následujích odkazů:

Přehled parametrů plnění cílů jednotlivých členských států naleznate zde:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_cs.pdf

Detailní koncepci vlády ČR v souvislosti s koncepcí Evropa 2020 zde:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_czech_cs.pdf

Detailní rozpracování z hlediska ministerstva financí zde:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/cp_czech_cs.pdf

Evropa 2020 vymezuje hlavní cíle, ke kterým by měl vývoj EU směřovat. Zkuste si položit otázku, zda to jsou opravdu hlavní cíle. A jestliže ne, které by to měly být?

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Jan Stanislav Jan Stanislav | Web | 29. srpna 2012 v 21:06 | Reagovat

automotive.blog.cz : Copywriting: nabízím tvorbu reklamních a marketingových textů pro webové aplikace - více informací v rubrice Copywriting

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama